【Baseball Hub】前國民明星三壘手軟豆滿臉問號 一字未提照樣被趕出場

Baseball hub
發表於2020/05/28
30,455次點閱
0人收藏
加入收藏

棒球場上裁判自然是權力的象徵,但是公正適宜的判決才能使人信服,近年網上興起許多討論裁判濫用職權的問題,一大原因就是近年MLB的裁判在趕人出場的底線已經越來越短,無數次的球員被趕出場是根本沒有正面跟裁判抱怨的情況,往往只是以一些小動作抗議就被主審趕出場,前國民隊 Anthony Rendon 在去年就有一次很好的例子。

                                                             (影片來源:youtube)
*Baseball Hub,盡在棒球筆記*