【Baseball Hub】史上最白目行為!觀眾席上狂攔截雷神要給小球迷的簽名球

Baseball hub
發表於2020/05/29
35,697次點閱
0人收藏
加入收藏

美國綜藝節目"Impractical Jokers"是個由四個好友共同主持的節目,基本上規則就是如果你不聽從其他三個人的指令你就輸了,並且得在最終接受懲罰,這集被懲罰的是 Joe ,他需要在大都會的主場觀眾席不停地搶雷神 Noah Syndergaard 的簽名球,這些球原先大多數都是要給小球迷的,Joe 這樣的惡劣的行為對於紐約客來說是可以容忍的嗎 ?

                                                             (影片來源:youtube)
*Baseball Hub,盡在棒球筆記*